Bluejet sp. z o.o. w dniu 20 stycznia 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-1778-19 dotycząca projektu “Wdrożenie innowacyjnej technologii uzyskiwania wypukłych elementów nadruku zwiększającej dostępność informacji dla osób niewidomych i niedowidzących”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Wartość projektu 8.985.600 zł, Wartość dofinansowania 4.043.520 zł
W ramach tej umowy ogłasza przetarg na zakup środka trwałego jak w poniższym zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.04.2022 NA ZAKUP AUTOMATU SKLEJAJĄCEGO – PLOTERA DO AUTOMATYCZNEGO NANOSZENIA KLEJU NA APLIKACJE Z TEKTURY FALISTEJ I KARTONU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, NR PROJEKTU: POIR.03.02.02-00-1778/19
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104356
Data publikacji: 27.04.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.04.2022 NA ZAKUP CYFROWEGO PLOTERA TNĄCEGO Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM I ODBIERANIEM MEDIÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, NR PROJEKTU: POIR.03.02.02-00-1778/19
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/103682
Data publikacji: 12.04.2022

III przetarg z dnia 09.02.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.02.2022 NA ZAKUP CYFROWEGO PLOTERA TNĄCEGO Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM I ODBIERANIEM MEDIÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, NR PROJEKTU: POIR.03.02.02-00-1778/19
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/92273
Nie wybrano żadnej oferty

II przetarg z dnia 26.04.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.04.2021 NA ZAKUP I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO OPROGRAMOWANIA DO PRZYGOTOWYWANIA PLIKÓW PRODUKCYJNYCH I ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM PRAC NA BAZIE ERP/MIS W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGNETNY ROZWÓJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, NR PROJEKTU: POIR.03.02.02-00-1778/19
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45039
Przetarg wygrała firma: Print Software Solutions Sp. z o.o.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45039?sekcja=oferty
Data publikacji: 11.06.2021
 
I przetarg z dnia 20.10.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.10.2020 NA ZAKUP MASZYNY DRUKUJĄCEJ W TECHNOLOGII NATRYSKOWEJ ATRAMENTAMI UV 4 KOLOROWEJ CMYK W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, NR PROJEKTU: POIR.03.02.02-00-1778/19
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6612
Przetarg wygrała firma: FUJIFILM Sericol Polska Sp. z o.o.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6612?sekcja=oferty
Data publikacji: 11.12.2020