Bluejet sp. z o.o. w dniu 20 stycznia 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-1778-19 dotycząca projektu “Wdrożenie innowacyjnej technologii uzyskiwania wypukłych elementów nadruku zwiększającej dostępność informacji dla osób niewidomych i niedowidzących”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wartość projektu 8.985.600 zł, Wartość dofinansowania 4.043.520 zł
W ramach tej umowy ogłasza przetarg na zakup środka trwałego jak w poniższym zapytaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.10.2020 NA ZAKUP MASZYNY DRUKUJĄCEJ W TECHNOLOGII NATRYSKOWEJ ATRAMENTAMI UV 4 KOLOROWEJ CMYK W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, NR PROJEKTU: POIR.03.02.02-00-1778/19


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6612