Strona główna  /  Blog  /  one

Optimus Dash - innowacyjne narzędzie niezbędne w drukarni

02.03.2023

Optimus jest jednym z pierwszych producentów zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym, które do tej pory kontynuuje misję dostarczania najbardziej innowacyjnych, zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań MIS (ang. Management Information System – pol. System Zarządzania Informacją).

Mając na uwadze ciągły dynamiczny rozwój Bluejet i wszystkie nasze inwestycje w park maszynowy musieliśmy zainwestować także w profesjonalny system MIS, który obejmie nadzór nad całym procesem od pozyskania zlecenia do zrealizowania, wysłania i przeanalizowania kosztowo procesów produkcyjnych.

Nie ukrywamy, że nasze inwestycje wsparte były dotacją unijną, gdzie jednym z logicznych dla nas podprojektów był właśnie system zarządzania. Wybraliśmy system Optimus Dash, którego wdrożenie zakończyliśmy niemal rok temu.

Wcześniej mieliśmy dwa mniejsze systemy, z których jeden był pisany dla nas i specjalnie rozbudowywany zgodnie z naszymi bieżącymi potrzebami. Mieliśmy więc sporo doświadczeń związanych z praktycznym wykorzystaniem określonych funkcjonalności. Wiedzieliśmy, że wszystkie dobre pomysły sprawdzone „w boju” muszą znaleźć się w docelowym systemie MIS. Widzieliśmy również  istotne braki pewnych modułów, których nasz poprzedni system po prostu nie posiadał a napisanie ich zajęłoby bardzo dużo czasu.

Wiedzieliśmy także, że czeka nas automatyzacja obszaru prepressu, a więc workflow. Widzieliśmy, że słabością tego typu systemów jest konieczność wprowadzania wielu danych ręcznie – postanowiliśmy więc wszystkie dane produkcyjne dotyczące wprowadzonych zleceń przekazywać automatycznie z systemu MIS. Optimus okazał się w tym obszarze  bardzo elastyczny, więc przekazujemy dokładnie te dane które są nam potrzebne. Kolejną, niezmiernie ważną sprawą był  dobór systemu web2print, który w sposób niezakłócony współpracowałby z MIS.

Co zadecydowało o wyborze właśnie tego systemu? Rynkowa oferta jest spora.

Oferta jest spora, ale systemów, które faktycznie mają ciekawe wdrożenia w obszarze druku wielkoformatowego wcale nie jest tak wiele. Poza tym nasze zapytanie przetargowe było  bardzo długie i kryteria w nim postawione nie każdy był w stanie spełnić.

Przede wszystkim położyliśmy nacisk  na nasze wymagania i oczekiwaliśmy ze strony oferentów odpowiedzi lub chociaż komentarza na każdy postawiony punkt. Udało nam się uzyskać pewność, że nasze wymagania będą potraktowane na serio i system albo od razu je spełni, bo ma daną funkcjonalność, albo stosunkowo niedużym nakładem pracy będzie można je spełnić wprowadzając zmiany w konfiguracji systemu.

Tutaj przy okazji wyszło wieloletnie doświadczenie Optimusa. W zeszłym roku system obchodził swoje 40-lecie i widzimy w nim wiele lat pracy włożonej między innymi w optymalizację jego działania. Szczególnie elastyczny okazał się moduł kalkulacyjno-technologiczny. Byliśmy w stanie ustawić koszty i marże dokładnie tak, jak chcieliśmy bez pójścia na jakikolwiek kompromis.

Drugim bardzo ważnym kryterium była otwartość systemu. Mając na uwadze naszą politykę automatyzacji chcieliśmy zintegrować naszego MIS-a z wieloma systemami produkcyjnymi, a także systemem web2print i systemem księgowym.

Trzymaliśmy się też zasady, że raz wprowadzona ręcznie dana do systemu nie będzie już nigdy wprowadzana powtórnie. Eliminujemy w ten sposób sporą część błędów ludzkich i zdecydowanie poprawiamy komunikację wewnętrzną. Mamy więc spełniony kolejny bardzo dla nas ważny postulat integralności systemu.

Na  końcu termin realizacji projektu a także doświadczenie i elastyczność w realizacji samego projektu były i są dla nas niezmiernie ważne. W tym obszarze udało się również osiągnąć zamierzony sukces.

Czytaj więcej w mediach: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Przeczytaj ostatnio
dodane artykuły