Strona główna  /  Blog  /  one

Jak przygotować pliki - instrukcja prepress

10.07.2022

Ogólne zalecenia dotyczące przygotowania plików do druku (banery, plakaty, PCV i inne wydruki do płaskich POS-ów)

Format pliku:
- TIF (z kompresją LZW, bez warstw – spłaszczone),
- JPG (wysokiej jakości),
- PDF (wersja 1.4 lub wyższa – bez spłaszczania przezroczystości).
Nie akceptujemy plików otwartych: AI, CDR, PSD, INDD itp.

Skala:
- skala 1:1
- skala 1:10 - przypadku gdy którykolwiek wymiar pracy przekracza 500cm.

Kolory:
- CMYK, bez osadzonych profili kolorystycznych w pliku produkcyjnym.
Druk z kolorem białym: Kolor biały powinien być zdefiniowany jako kolor dodatkowy o nazwie WHITE z włączonym nadrukiem. Ze względu na widoczność oraz odwzorowanie poziomów szarości najlepiej nadać reprezentację tego koloru jako 100% któregoś z kolorów podstawowych (np. 100% cyan lub 100% magenta).
Wzbogacony czarny: Dla wzbogaconej wersji czerni prosimy używać składowych C30/M30/Y30/K100.

Nadruki:
- NIE DOPUSZCZA SIĘ NADRUKÓW (OVERPRINT) dla kolorów CMYK.
W przypadku zawarcia przez klienta atrybutu overprint na drukowanych elementach, Bluejet nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność wydruku z plikami źródłowymi.
Spady – obowiązkowe w każdej pracy:
- 2,5mm dla druku jednostronnego,
- 5mm dla druku dwustronnego,
- 10mm dla tkanin.

Rozdzielczość:
- maksymalna rozdzielczość – 300 dpi.
Orientacyjne rozdzielczości grafiki dla wydruków wielkoformatowych (w pikselach na cal) można odczytać z poniższej tabeli:

Wykrojniki i elementy dodatkowe:
- obiekty nieprzeznaczone do druku, np. linie wykrojnika i bigowania, powinny być zdefiniowane jako kolory dodatkowe z włączoną opcją nadruku.
- nazewnictwo tych kolorów powinno być adekwatne do ich przeznaczenia np. „wykrojnik", „biga", „cut", „crease" itp.
- linie cięcia i bigowania powinny być obrysem a nie obiektem, na podglądzie szkieletowym w pliku roboczym powinny prezentować się następująco:

Położenie grafik względem cięcia/bigowania:
- minimalna odległość grafik (zdjęć, tekstu) od linii cięcia/bigowania wynosi 10mm.

Tekst:
- minimalna wielkość tekstu dla banera: 10mm wysokości,
- minimalna wielkość tekstu dla plakatów i tworzyw sztucznych: 3mm wysokości,
- minimalna wielkość tekstu dla standów: 5mm wysokości,
- minimalna wielkość tekstu dla tkanin: 5mm wysokości.

Fonty:
- wszystkie fonty powinny być zamienione na krzywe,
- opcjonalnie w pliku PDF – osadzone.

Nazwy plików:
- wykluczone znaki diakrytyczne oraz kropki i przecinki (ś, ć, ż, ? @ # % ! {} [] () | itp.),
- wykluczone znaki specjalne i znaki spoza alfabetu łacińskiego,
- dopuszczalne podkreślniki „_” oraz dywizy „-”.
Nazwy plików powinny być możliwie najkrótsze, ale czytelnie i jednoznacznie opisywać zawartość pliku. Przykładowy sposób opisywania plików:
plakat_70x100_layout-1_spady_2i5mm