Ekologia

Dbamy o środowisko naturalne.

Wykorzystujemy nowoczesne technologie ograniczające zużycie energii wykorzystywanej do produkcji.

Kupujemy energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Ściśle przestrzegamy procedur recyklingu materiałów i farb drukowych.