Top banner

FUNDUSZE UE

 

Bluejet sp. z o.o. w dniu 20 stycznia 2020 r. podpisała umowę o dofinanosowanie nr POIR.03.02.02-00-1778/19 dotyczącą projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii uzyskiwania wypukłych elementów nadruku zwiększającej dostępność informacji dla osób niewidomych i niedowidzących"
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Wartość projektu 8 985 600 zł, Wartość dofinansowania 4 043 520 zł 

W ramach tej umowy ogłasza przetarg na zakup środka trwałego jak w poniższym zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.07.2020 NA ZAKUP 

MASZYNY DRUKUJĄCEJ W TECHNOLOGII NATRYSKOWEJ ATRAMENTAMI UV 4 KOLOROWEJ CMYK 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁĄNIA 3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGNETNY ROZWÓJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Szczegółówe informacje zawarte są pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252880 

 

Informacja o dotacjach z UE
Dotacje UE