Top banner

Dofinansowanie

Aktualności

28.02.2014 

Informujemy, że Zarząd Spółki Bluejet po przeanalizowaniu dostarczonych ofert i materiałów od dostawców maszyn wybrał ofertę firmy DURST Phototechnik Digital Technology GmbH na dostawę urządzenia DURST Rho P10-200 6C

 

30.12.2013

Informujemy, że BLUEJET sp. z o.o. w dniu 30.12.2013 podpisało umowę o dofinansowanie Projektu w ramach działania 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa Osi Priorytetowej 1 RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pt. "Wprowadzenie ekologicznej, energooszczędnej technologii druku UV o wysokiej jakości cechujące się wprowadzeniem nowych produktów do oferty spółki BLUEJET"

 

 

Archiwalne

Informujemy, że BLUEJET sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007-2013 w ramach działania 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP, pt. "Wdrożenie innowacyjnej technologii cyfrowego druku wielkoformatowego przez przedsiębiorstwo BLUEJET skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych innowacyjnych produktów".

Po zebraniu ofert od dostawców maszyn została wybrana oferta FUJIFILM SERICOL UK Ltd na dostawę maszyny INCA Onset S20.

Informacja o dotacjach z UE
Dotacje UE